BREAKING NEWS:

Da li stvarno možemo da pomognemo klincima iz “kraja” da realizuju svoj plan i da otputuju na izlet sa drugarima iz škole zahvaljući staroj kartonskoj kutiji od TV-a koja nam godinama skuplja prašinu? Da li odvajanjem iskorišćenih plastičnih flaša i starih novina u posebne kese za otpad možemo obezbediti da naši roditelji, komšije ili deca dobiju uređeni park za laganu šetnju vikendom? Možemo li da pomognemo rad lokalnog dnevnog centra za decu sa invaliditetom u našem gradu samo zato što ćemo malo drugačije organizovati bacanje otpada u svojoj kancelariji?

Možemo i mnogo više od toga ali je neophodno da malo razmislimo, pre nego što pročitane dnevne novine i ogrizak od jabuke ubacimo u istu kesu za otpad u svojoj kući. Odvojenim sakupljanjem papira, plastike, limenki ili organskog otpada u svojoj kući, školi, kancelariji ili preduzeću i njegovim odlaganjem u posebne kontejnere, mi u stvari radimo primarnu selekciju otpada, a time omogućavamo da on bude prerađen i ponovo iskorišćen. Na ovaj način otpad se najmanje prlja, može se upotrebiti više puta i najidealniji je za proces reciklaže. Izgradnja reciklažnih centara nema smisla ako joj ne prethodi ustaljena praksa primarne selekcije među građanima. Samo uz malo truda i proaktivnog razmišljanja, otvara nam se magičan svet primarne selekcije otpada, gde smo jedino limitirani svojim idejama i željom da učinimo nešto više za sebe i svoju okolinu.

Sigurno mislite da želim da vam prenesem još jedno divno iskustvo iz Švedske, Nemačke ili neke treće zemlje u kojoj postoji razvijen reciklažni sistem, ekološka svest građana i gde postoji primarna selekcija otpada. Varate se, jer odgovori na ova pitanja nalaze se u Raški, Vranju, Inđiji, Nišu, u stanu ili kancelariji i na drugim mestima u Srbiji gde građani odvojeno prikupljaju otpad i gde uz malo truda i energije recikliraju svoj otpad.

Građani Raške, uglavnom deca, samo u jednom danu uspeli su da prikupe 12 tona starog papira koji je završio na reciklaži. Više od 450 učenika iz OŠ “Raška” i OŠ “Sutjeska” učestvovalo je u takmičenju, a pobednička odeljenja dobila su nagradne izlete. Apsolutni šampioni u prikupljanju otpada su učenici VII-2 iz OŠ “Raška”, koji su uspeli da prikupe 1.200 kg starog papira!

Građani Inđije, od 2007.godine odvojeno sakupljaju svoj komunalni otpad, tako što papir odlažu u plave kese, plastiku u žute, a bio otpad odlažu u zelene kante. Odlaganjem otpada na ovaj način, imaju mogućnost da umanje svoje račune za usluge odnošenja otpada. Pored umanjenih računa, građani/ke Inđije imaju priliku da uživaju u uređenim javnim površinima, parkovima, koje JKP “Komunalac” iz Inđije uređuje od prihoda ostvarenih na osnovu primarne selekcije otpada i reciklaže. Parkovi se primarno uređuju u onim delovima grada u kojima građani u najvećem procentu primarno selektiraju svoj komunalni otpad.

Organizacija u kojoj radim više od dve godine, odvaja stari papir i plastične flaše u posebne kese. Jednom mesečno, zajedno sa kolegama/icama sakupljeni otpad odnesemo i odložimo u kontejnere Društva za pomoć MNRO “Živimo zajedno” Stari grad. Otpad koji odložimo u kontejnere ovog udruženja služe za radnu terapiju dece sa invaliditetom i kao dodatni izvor prihoda za finansiranje ovog udruženja.

Iako je većina građana u Srbiji trenutno suočena sa primarnijim stvarima nego što je selekcija otpada, znam da je za moje komšije šetnja parkom subotom uveče deo porodičnog ritual ili da je izlet sa školskim drugarima uvek prioritet jednog tinejdžera. Pomislite na njih kada sledeći put u svom poštanskom sandučetu pronađete kese za odvojeno prikupljanje otpada ili raspitajte se gde možete odložiti svoj selektirani otpad, čak iako pomenutih kese nema u vašem sandučetu.

Uvek postoji način, sopstvene želje primarno zavise od vas, bitno je samo primarno selektirati svoje prioritete.

Nedostatak jedne kese ili kontejnera vas neće sprečiti da ostvarite svoje prioritete, zar ne?

Da li stvarno možemo da pomognemo klincima iz “kraja” da realizuju svoj plan i da otputuju na izlet sa drugarima iz škole zahvaljući staroj kartonskoj kutiji od TV-a koja nam godinama skuplja prašinu? Da li odvajanjem iskorišćenih plastičnih flaša i starih novina u posebne kese za otpad možemo obezbediti da naši roditelji, komšije ili deca dobiju uređeni park za laganu šetnju vikendom? Možemo li da pomognemo rad lokalnog dnevnog centra za decu sa invaliditetom u našem gradu samo zato što ćemo malo drugačije organizovati bacanje otpada u svojoj kancelariji?

Možemo i mnogo više od toga ali je neophodno da malo razmislimo, pre nego što pročitane dnevne novine i ogrizak od jabuke ubacimo u istu kesu za otpad u svojoj kući. Odvojenim sakupljanjem papira, plastike, limenki ili organskog otpada u svojoj kući, školi, kancelariji ili preduzeću i njegovim odlaganjem u posebne kontejnere, mi u stvari radimo primarnu selekciju otpada, a time omogućavamo da on bude prerađen i ponovo iskorišćen. Na ovaj način otpad se najmanje prlja, može se upotrebiti više puta i najidealniji je za proces reciklaže. Izgradnja reciklažnih centara nema smisla ako joj ne prethodi ustaljena praksa primarne selekcije među građanima. Samo uz malo truda i proaktivnog razmišljanja, otvara nam se magičan svet primarne selekcije otpada, gde smo jedino limitirani svojim idejama i željom da učinimo nešto više za sebe i svoju okolinu.

Sigurno mislite da želim da vam prenesem još jedno divno iskustvo iz Švedske, Nemačke ili neke treće zemlje u kojoj postoji razvijen reciklažni sistem, ekološka svest građana i gde postoji primarna selekcija otpada. Varate se, jer odgovori na ova pitanja nalaze se u Raški, Vranju, Inđiji, Nišu, u stanu ili kancelariji i na drugim mestima u Srbiji gde građani odvojeno prikupljaju otpad i gde uz malo truda i energije recikliraju svoj otpad.

Građani Raške, uglavnom deca, samo u jednom danu uspeli su da prikupe 12 tona starog papira koji je završio na reciklaži. Više od 450 učenika iz OŠ “Raška” i OŠ “Sutjeska” učestvovalo je u takmičenju, a pobednička odeljenja dobila su nagradne izlete. Apsolutni šampioni u prikupljanju otpada su učenici VII-2 iz OŠ “Raška”, koji su uspeli da prikupe 1.200 kg starog papira!

Građani Inđije, od  2007.godine odvojeno sakupljaju svoj komunalni otpad, tako što papir odlažu u plave kese, plastiku u žute, a bio otpad odlažu u zelene kante. Odlaganjem otpada na ovaj način, imaju mogućnost da umanje svoje račune za usluge odnošenja otpada.  Pored umanjenih računa, građani/ke Inđije imaju priliku da uživaju u uređenim javnim površinima, parkovima, koje JKP “Komunalac” iz Inđije uređuje od prihoda ostvarenih na osnovu primarne selekcije otpada i reciklaže. Parkovi se primarno uređuju u onim delovima grada u kojima građani u najvećem procentu primarno selektiraju svoj komunalni otpad.   

Organizacija u kojoj radim više od dve godine, odvaja stari papir i plastične flaše u posebne kese. Jednom mesečno, zajedno sa kolegama/icama sakupljeni otpad odnesemo i odložimo u kontejnere Društva za pomoć MNRO “Živimo zajedno” Stari grad. Otpad koji odložimo u kontejnere ovog udruženja služe za radnu terapiju dece sa invaliditetom i kao dodatni izvor prihoda za finansiranje ovog udruženja.

Iako je većina građana u Srbiji trenutno suočena sa primarnijim stvarima nego što je selekcija otpada, znam da je za moje komšije šetnja parkom subotom uveče deo porodičnog ritual ili da je izlet sa školskim drugarima uvek prioritet jednog tinejdžera. Pomislite na njih kada sledeći put u svom poštanskom sandučetu pronađete kese za odvojeno prikupljanje otpada ili raspitajte se gde možete odložiti svoj selektirani otpad, čak iako pomenutih kese nema u vašem sandučetu.

Uvek postoji način, sopstvene želje primarno zavise od vas, bitno je samo primarno selektirati svoje prioritete.

Nedostatak jedne kese ili kontejnera vas neće sprečiti da ostvarite svoje prioritete, zar ne?

Da li stvarno možemo da pomognemo klincima iz “kraja” da realizuju svoj plan i da otputuju na izlet sa drugarima iz škole zahvaljući staroj kartonskoj kutiji od TV-a koja nam godinama skuplja prašinu? Da li odvajanjem iskorišćenih plastičnih flaša i starih novina u posebne kese za otpad možemo obezbediti da naši roditelji, komšije ili deca dobiju uređeni park za laganu šetnju vikendom? Možemo li da pomognemo rad lokalnog dnevnog centra za decu sa invaliditetom u našem gradu samo zato što ćemo malo drugačije organizovati bacanje otpada u svojoj kancelariji?

Možemo i mnogo više od toga ali je neophodno da malo razmislimo, pre nego što pročitane dnevne novine i ogrizak od jabuke ubacimo u istu kesu za otpad u svojoj kući. Odvojenim sakupljanjem papira, plastike, limenki ili organskog otpada u svojoj kući, školi, kancelariji ili preduzeću i njegovim odlaganjem u posebne kontejnere, mi u stvari radimo primarnu selekciju otpada, a time omogućavamo da on bude prerađen i ponovo iskorišćen. Na ovaj način otpad se najmanje prlja, može se upotrebiti više puta i najidealniji je za proces reciklaže. Izgradnja reciklažnih centara nema smisla ako joj ne prethodi ustaljena praksa primarne selekcije među građanima. Samo uz malo truda i proaktivnog razmišljanja, otvara nam se magičan svet primarne selekcije otpada, gde smo jedino limitirani svojim idejama i željom da učinimo nešto više za sebe i svoju okolinu.

Sigurno mislite da želim da vam prenesem još jedno divno iskustvo iz Švedske, Nemačke ili neke treće zemlje u kojoj postoji razvijen reciklažni sistem, ekološka svest građana i gde postoji primarna selekcija otpada. Varate se, jer odgovori na ova pitanja nalaze se u Raški, Vranju, Inđiji, Nišu, u stanu ili kancelariji i na drugim mestima u Srbiji gde građani odvojeno prikupljaju otpad i gde uz malo truda i energije recikliraju svoj otpad.

Građani Raške, uglavnom deca, samo u jednom danu uspeli su da prikupe 12 tona starog papira koji je završio na reciklaži. Više od 450 učenika iz OŠ “Raška” i OŠ “Sutjeska” učestvovalo je u takmičenju, a pobednička odeljenja dobila su nagradne izlete. Apsolutni šampioni u prikupljanju otpada su učenici VII-2 iz OŠ “Raška”, koji su uspeli da prikupe 1.200 kg starog papira!

Građani Inđije, od  2007.godine odvojeno sakupljaju svoj komunalni otpad, tako što papir odlažu u plave kese, plastiku u žute, a bio otpad odlažu u zelene kante. Odlaganjem otpada na ovaj način, imaju mogućnost da umanje svoje račune za usluge odnošenja otpada.  Pored umanjenih računa, građani/ke Inđije imaju priliku da uživaju u uređenim javnim površinima, parkovima, koje JKP “Komunalac” iz Inđije uređuje od prihoda ostvarenih na osnovu primarne selekcije otpada i reciklaže. Parkovi se primarno uređuju u onim delovima grada u kojima građani u najvećem procentu primarno selektiraju svoj komunalni otpad.   

Organizacija u kojoj radim više od dve godine, odvaja stari papir i plastične flaše u posebne kese. Jednom mesečno, zajedno sa kolegama/icama sakupljeni otpad odnesemo i odložimo u kontejnere Društva za pomoć MNRO “Živimo zajedno” Stari grad. Otpad koji odložimo u kontejnere ovog udruženja služe za radnu terapiju dece sa invaliditetom i kao dodatni izvor prihoda za finansiranje ovog udruženja.

Iako je većina građana u Srbiji trenutno suočena sa primarnijim stvarima nego što je selekcija otpada, znam da je za moje komšije šetnja parkom subotom uveče deo porodičnog ritual ili da je izlet sa školskim drugarima uvek prioritet jednog tinejdžera. Pomislite na njih kada sledeći put u svom poštanskom sandučetu pronađete kese za odvojeno prikupljanje otpada ili raspitajte se gde možete odložiti svoj selektirani otpad, čak iako pomenutih kese nema u vašem sandučetu.

Uvek postoji način, sopstvene želje primarno zavise od vas, bitno je samo primarno selektirati svoje prioritete.

Nedostatak jedne kese ili kontejnera vas neće sprečiti da ostvarite svoje prioritete, zar ne?

Da li stvarno možemo da pomognemo klincima iz “kraja” da realizuju svoj plan i da otputuju na izlet sa drugarima iz škole zahvaljući staroj kartonskoj kutiji od TV-a koja nam godinama skuplja prašinu? Da li odvajanjem iskorišćenih plastičnih flaša i starih novina u posebne kese za otpad možemo obezbediti da naši roditelji, komšije ili deca dobiju uređeni park za laganu šetnju vikendom? Možemo li da pomognemo rad lokalnog dnevnog centra za decu sa invaliditetom u našem gradu samo zato što ćemo malo drugačije organizovati bacanje otpada u svojoj kancelariji?

Možemo i mnogo više od toga ali je neophodno da malo razmislimo, pre nego što pročitane dnevne novine i ogrizak od jabuke ubacimo u istu kesu za otpad u svojoj kući. Odvojenim sakupljanjem papira, plastike, limenki ili organskog otpada u svojoj kući, školi, kancelariji ili preduzeću i njegovim odlaganjem u posebne kontejnere, mi u stvari radimo primarnu selekciju otpada, a time omogućavamo da on bude prerađen i ponovo iskorišćen. Na ovaj način otpad se najmanje prlja, može se upotrebiti više puta i najidealniji je za proces reciklaže. Izgradnja reciklažnih centara nema smisla ako joj ne prethodi ustaljena praksa primarne selekcije među građanima. Samo uz malo truda i proaktivnog razmišljanja, otvara nam se magičan svet primarne selekcije otpada, gde smo jedino limitirani svojim idejama i željom da učinimo nešto više za sebe i svoju okolinu.

Sigurno mislite da želim da vam prenesem još jedno divno iskustvo iz Švedske, Nemačke ili neke treće zemlje u kojoj postoji razvijen reciklažni sistem, ekološka svest građana i gde postoji primarna selekcija otpada. Varate se, jer odgovori na ova pitanja nalaze se u Raški, Vranju, Inđiji, Nišu, u stanu ili kancelariji i na drugim mestima u Srbiji gde građani odvojeno prikupljaju otpad i gde uz malo truda i energije recikliraju svoj otpad.

Građani Raške, uglavnom deca, samo u jednom danu uspeli su da prikupe 12 tona starog papira koji je završio na reciklaži. Više od 450 učenika iz OŠ “Raška” i OŠ “Sutjeska” učestvovalo je u takmičenju, a pobednička odeljenja dobila su nagradne izlete. Apsolutni šampioni u prikupljanju otpada su učenici VII-2 iz OŠ “Raška”, koji su uspeli da prikupe 1.200 kg starog papira!

Građani Inđije, od  2007.godine odvojeno sakupljaju svoj komunalni otpad, tako što papir odlažu u plave kese, plastiku u žute, a bio otpad odlažu u zelene kante. Odlaganjem otpada na ovaj način, imaju mogućnost da umanje svoje račune za usluge odnošenja otpada.  Pored umanjenih računa, građani/ke Inđije imaju priliku da uživaju u uređenim javnim površinima, parkovima, koje JKP “Komunalac” iz Inđije uređuje od prihoda ostvarenih na osnovu primarne selekcije otpada i reciklaže. Parkovi se primarno uređuju u onim delovima grada u kojima građani u najvećem procentu primarno selektiraju svoj komunalni otpad.   

Organizacija u kojoj radim više od dve godine, odvaja stari papir i plastične flaše u posebne kese. Jednom mesečno, zajedno sa kolegama/icama sakupljeni otpad odnesemo i odložimo u kontejnere Društva za pomoć MNRO “Živimo zajedno” Stari grad. Otpad koji odložimo u kontejnere ovog udruženja služe za radnu terapiju dece sa invaliditetom i kao dodatni izvor prihoda za finansiranje ovog udruženja.

Iako je većina građana u Srbiji trenutno suočena sa primarnijim stvarima nego što je selekcija otpada, znam da je za moje komšije šetnja parkom subotom uveče deo porodičnog ritual ili da je izlet sa školskim drugarima uvek prioritet jednog tinejdžera. Pomislite na njih kada sledeći put u svom poštanskom sandučetu pronađete kese za odvojeno prikupljanje otpada ili raspitajte se gde možete odložiti svoj selektirani otpad, čak iako pomenutih kese nema u vašem sandučetu.

Uvek postoji način, sopstvene želje primarno zavise od vas, bitno je samo primarno selektirati svoje prioritete.

Nedostatak jedne kese ili kontejnera vas neće sprečiti da ostvarite svoje prioritete, zar ne?

Leave a Reply