POSLEDNJE VESTI:

Tokom proteklog vikenda, u okviru kampanje “Oplaneti se! Recikliraj”, Zelena inicijativa i Zelena lista Srbije, nastavile su sa akcijama prikupljanja reciklažnih sirovina u Trsteniku i Kruševcu u kojima je prikupljeno približno 5 tona starog papira, 3 tone gume, 1500 kilograma PET ambalaže i 500 kilograma elektronskog i električnog otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja. (25-26. maj 2012.)

Leave a Reply