POSLEDNJE VESTI:
Mogućnosti za tretman otpada koje ne podrazumevaju samo njegovo odlaganje na deponije već prevenciju nastanka, ponovnu upotrebu i reciklažu predstavljene su juče na konferenciji o rešavanju problema otpada u Srbiji pod nazivom „Dosta je odlaganja“, u Narodnoj skupštini Republike Srbije. (6.novembar 2012.)

Leave a Reply