POSLEDNJE VESTI:

Mogućnosti za tretman otpada koje ne podrazumevaju samo njegovo odlaganje na deponije već prevenciju nastanka, ponovnu upotrebu i reciklažu predstavljene su juče na konferenciji o rešavanju problema otpada u Srbiji pod nazivom „Dosta je odlaganja“, u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na otvaranju konferencije govorili su Mia Vukojević, izvršna direktorka Balkanskog fonda za lokalne inicijative, Piter Wiebler, direktor USAID kancelarije za demokratiju i upravljanje i Vladimir Radojičić u ime Sekretarijata Zelene inicijative.

Sakupljačima sekundarnih sirovina udruženim u zadrugu koju je Zelena inicijativa osnovala u Požarevcu, predstavnici Telekom Srbija a.d uručili su ključeve transportnog vozila koje će doprineti efikasnosti njihovog rada.

Na konferenciji je bilo reči o evropskoj praksi po kojoj je odlaganje na deponije najskuplji oblik tretmama otpada, predstavljena su iskustva opštine Obrenovac u separaciji sekundarnih sirovina i njihovom daljem korišćenju, o praksi prikupljanja i reciklaže elektronskog otpada govorili su predstavnici kompanije Telenor, a i načinu prerade otpadnog ulja predstavnici javno komunalnog preduzeća Dimničar.

Prikazani su i rezultati dosadašnjih aktivnosti Zelene inicijative u kojima je zajedno sa građanima Srbije kroz kampanju Oplaneti se! Recikliraj prikupljeno 70 tona otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja.

Predstavljen je koncept socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom, kao i dve zadruge za sakupljače koje je Zelena inicijativa osnovala da bi uticala na legalizaciju njihovog rada i jačanje sakupljačke mreže. Takođe, na humanitarnom koncertu u Domu omladine Beograd koji su prethodnog dana organizovale Zelena lista Srbije i Zelena inicijativa, prikupljena su dodatna sredstva za nabavku opreme za rad sakupljačima iz Zelene zadruge sa Čukaričke padine, u iznosu od skoro 1.200 evra.

Zelena inicijativa, mreža 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, realizuje ove aktrivnosti u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Podaci o tretmanu otpada u Srbiji: Svakog dana građani Srbije bace 5.000 tona otpada na deponije, dok svako od nas pojedinačno ostavi iza sebe više od 360kg otpada godišnje. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala 4 puta manji. U Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati. Individualni sakupljači, kojih u Srbiji prema procenama ima 55.000 prikupe najveći deo otpada koji se reciklira u Srbiji (približno 75%). Pored toga, iskustva zemalja u okruženju pokazuju da je legalizacijom rada sakupljača količina sakupljenih reciklažnih sirovina porasla za 20%.

Leave a Reply