POSLEDNJE VESTI:

Peter Wiebler, direktor USAID Kancelarije za demokratiju i upravljanje govorio je o značaju uspešne saradnje civilnog, javnog i privatnog sektora, ostvarene u okviru kampanje Zelene inicijative (6. novembar 2012.)

Leave a Reply