POSLEDNJE VESTI:

U okviru kampanje Pazi đubre! u aktivnostima koje budemo organizovali sa građanima/kama, u saradnji sa drugim organizacijama, institucijama i firmama, kao i u okviru medijske promocije, koristićemo brojne promotivne materijale (bilborde, bedževe, trake, nalepnice, majice) u cilju efektnijeg prenošenja važnih poruka.