POSLEDNJE VESTI:

U akciji prikupljanja otpada koju su Zelena lista Srbije i Zelena inicijativa organizovale u subotu, 9.juna u Gornjem Milanovcu, u okviru kampanje “Oplaneti se! Recikliraj”, učestvovalo je 750 građana i prikupljeno više od 2 tone otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja.

Akciju je organizovalo Udruženje građana “GM optimist” iz Gornjeg Milanovca, član Zelene liste Srbije, a realizaciju ovih aktivnosti je obezbedio Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i Mladim istraživačima Srbije i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

U gradskom parku u Gornjem Milanovcu građani su donosili stari papir, iskorišćenu plastičnu ambalažu, limenke, iskorišćene baterije, elektronski i električni otpad. Prikupljeno je više od 2 tone otpada, koji je u saradnji sa Mizzoni papir d.o.o. (papir), “Saniplast” (PET ambalaža) i RECAN (limenke) otpremljen u reciklažna postrojenja.

Najmlađi posetioci učestvovali su u reciklažnim igrama i ekološkim radionicama, a podršku akciji dao je i Plesni klub “Bamboleo”. Tokom večeri, veliki broj mladih je prisustvovao koncertu grupa Deca loših muzičara iz Beograda i bendovima iz Gornjeg Milanovca: Morbid cow i Plišani mališan.

Realizacijom aktivnosti usmerenih ka prikupljanju otpada, kroz kampanju Oplaneti se! Recikliraj, Zelena Lista Srbije i Zelena inicijativa žele da povećaju učešće građana/ki, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina.

Tokom realizacije akcija u 12 gradova u Srbiji biće prikupljeno preko 40.000 kg plastike, papira, elektronskog i električnog otpada koji će biti otpremljen u reciklažna postrojenja.

Kampanja Oplaneti se! Recikliraj realizuje se kao deo ekoloških aktivnosti Zelene inicijative usmerenih ka unapređenju primarne selekcije na lokalnom i nacionalnom nivou i reformi prakse u upravljanju otpadom u Srbiji.

Prilog: U Gornjem Milanovcu prikupljeno 2 tone otpada u okviru kampanje Oplaneti se! Recikliraj

Leave a Reply