POSLEDNJE VESTI:

Više od 300 adresa na kojima građani mogu predati otpad na reciklažu u Srbiji uneto je u Adresar reciklažnih ostrva na sajtu Zelene inicijative, u rubrici Pazi djubre!

Adresar reciklažnih ostrva u Srbiji predstavlja jedinstvenu bazu podataka o reciklažnim ostrvima, kako javno komunalnih preduzeća, tako i privatnih operatera sa dozvolom za prikupljanje, upravljanje i tretman otpada u Srbiji.

Adresar građanima za sada nudi podatke o adresama 115 lokacija na kojima mogu predati stari papir, 112 lokacija za plastiku, 65 za metal, 10 za staklo i 5 za elektronski i električni otpad. Do sada su uneti podaci o reciklažnim ostrvima za 20 mesta i gradova u Srbiji.

Putem reciklažnog adresara, na jednostavan način, pretraživanjem po vrsti otpada koji želi da preda na reciklažu, ili mestu i gradu u kome živi, svako može saznati gde može predati određenu vrstu otpada na reciklažu (papir, PET, metal, staklo, elektronski ili električni otpad). Baza daje korisnicima mogućnost da saznaju adresu, ulicu u broj na kojoj se nalaze reciklažna ostrva, kao i podatak o tome koju vrstu otpada na određenom mestu mogu predati.

Reciklažni adresar nastao je kao deo projekta Zelene inicijative, mreže 22 organizacije građanskog društva,  koje u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), realizuju aktivnosti usmerene ka podsticanju primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.

Osim što će povećati informisanost građana o lokacijama reciklažnih ostrva u Srbiji, očekujemo da će Reciklažni adresar uticati i na povećano učešće gradjana, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u prikupljanju reciklažnih sirovina, a time i podsticanje reciklaže.

Pozivamo sve građane, reciklažne operatere i sve zainteresovane aktere u upravljanju otpadom, da i dalje šalju podatke o lokacijama reciklažnih ostrva i time podstaknu primarnu selekciju i reciklažu. Podaci se mogu poslati putem sajta Zelene inicijative u rubrici Prijavi lokaciju.

Svakog dana u Srbiji 5.000 tona otpada završi na deponijama, dok svako od nas pojedinačno ostavi iza sebe u proseku više 360kg otpada godišnje. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala 4 puta manji.  U Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.

Za više informacija, kontaktirajte Dragicu Lazić, PR koordinatora Zelene inicijative, mob.069 202 4071.

Prilog: Više od 300 lokacija u Reciklažnom adresaru Zelene inicijative

Leave a Reply