BREAKING NEWS:

(Srpski) Zahvalnice i pokloni donatorima, medijima i kompanijama za podršku i saradnju tokom protekle godine

(Srpski) Zahvalnicama, jelkama od reciklažnih sirovina i torbama od materijala korišćenog za bilborde, Zelena inicijativa se zahvalila donatorima, medijima i kompanijama, na jučerašnjem koktelu u Hotelu Moskva…

Read more
DSC_5899_resize

(Srpski) Načini rešavanja problema otpada u Srbiji predstavljeni na konferenciji „Dosta je odlaganja”

(Srpski) Mogućnosti za tretman otpada koje ne podrazumevaju samo njegovo odlaganje na deponije već prevenciju, ponovnu upotrebu i reciklažu predstavljene su na konferenciji Dosta je odlaganja….

Read more
IMG_6894 r

(Srpski) Nikola Tesla od otpada, reciklažne radionice i humanitarni koncert na festivalu Oplaneti se! Recikliraj

(Srpski) Portret Nikole Tesle od reciklažnih sirovina, kreativni kutak za izradu maski i reciklažni lavirint sa prizorima tretmana otpada u Srbiji, posetioci Festivala Oplaneti se! Recikliraj….

Read more
DSC_5575 r

Promotion of recycling and exhibition of photographs on scavengers on Vreva Festival

Street Festival ofactivism “Vreva”, was opened yesterday at Knez Mihailo Street with environmental performance which Green initiative carried out together with a group of artists “Cirkusfera”..

Read more
9

Promotion of recycling on Naxi beach and Usce Open Air manifestation

On August 28, in front of Ušće Shopping mall, within Naxi radio and Ušće Open Air manifestation, Green initiative organized an environmental performance with a group of artists from Cirkusfera…

Read more
DSC_2799-1

(Srpski) Svetlana Stefanović: Aktivizam – Generator promena


(Srpski) Biti aktivan znači znati šta hoćeš i šta želiš, i na kraju uraditi to. Upravo aktivne mlade generacije mogu najbolje da doprinesu stvaranju efektivnih promena u društvu…

Read more

(Srpski) Višnja Pečenčić: Vitezovi od Zelenila


(Srpski) Nekada davno, vitezovi, veliki junaci, borci za plemenite ideale, jahali su konje i na njima putovali u daleke krajeve. Na konjima se danas ređe putuje, a ređe se i ljudi izjašnjavaju kao vitezovi…

Read more

(Srpski) Bojan Velev: Četiri koraka od individualnog sakupljača do preduzetnika u reciklaži!


(Srpski) Milioni ljudi širom sveta zarađuju za život skupljanjem, sortiranjem, recikliranjem i prodajom materijala koje je neko drugi bacio. Kao vitalni akteri u polju neformalne ekonomije, skupljači i “odabirači” otpada….

Read more

(Srpski) Valentina Đureta: Ako se razvrstava na mestu nastanka, manje otpada će završiti na deponiji


(Srpski) Svaki put kada ostatke hrane ili neki upotrebljen predmet bacimo u korpu, nastaje otpad. Poslednje istraživanje pokazuje da se u Srbiji godišnje po stanovniku proizvede prosečno 360 kg komunalnog otpada…

Read more

(Srpski) Bojan Milovanović: Elektronski otpad – problem, neophodnost rešavanja i igrarije stejkholdera


(Srpski) Elektronski otpad može u sebi sadržati i po nekoliko stotina različitih hemijskih elemenata i jedinjenja od kojih je dobar deo veoma opasan po zdravlje ljudi, koji su kancerogeni pa čak i mutogeni….

Read more

(Srpski) Darija Šajin: Gde smo sada, a gde želimo da budemo?


(Srpski) Vođeni vizijom da treba da obezbedimo prava dostupnosti informacija od javnog značaja, učešće javnosti u odlučivanju, kao i dostupnost prava na pravnu zaštitu po pitanjima životne sredine u Srbiji…

Read more

(Srpski) Marija Mutić: Javno zagovaranje čine ljudi


(Srpski) Ljudi su ti koji generišu promenu, od njih potiče osvešćivanje poblema, ideje i kritična masa…..

Read more

(Srpski) Vladimir Radojičić: Primarna selekcija otpada, primarno naša stvar


(Srpski) Da li stvarno možemo da pomognemo klincima iz “kraja” da realizuju svoj plan i da otputuju na izlet sa drugarima iz škole zahvaljući staroj kartonskoj kutiji od TV-a koja nam godinama skuplja prašinu?

Read more

(Srpski) Vjekoslav Vuković: Sakupljači u Brazilu – „Katadoresi“


(Srpski) Na ovogodišnjoj Slobodnoj zoni, održanoj u novembru na nekoliko lokaciju u Beogradu, najveću pažnju publike privukao je film Deponija (Waste land)….

Read more

(Srpski) Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja: Napredak u upravljanju otpadom


(Srpski) U oblasti upravljanja otpadom značajno smo napredovali prethodne godine, pokazao je najnoviji Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji

Read more

1 / 212