POSLEDNJE VESTI:

Opis problema: Svedoci smo ubrzane zamene starih kontejnera u Beogradu novim, manjim, bar na površini. Sa tehnološkim napretkom dobijamo i razna inovativna rešenja, pa tako i u ovoj komunalnoj delatnosti bitnoj za grad. Ali, pitanje je šta se dešava sa tim starim kontejnerima od kojih su neki sigurno zarobljeni u magacinima i garažama Čistoće, čak i novi, neupotrebljeni. Da li su otišli u nepovrat, u staro gvožđe, i sasvim adekvatno reciklirani, ili se nalaze na raznim deponijama, ili magacinima i čekaju, kao i gomila otpada?

Predlog rešenja: Da gomila kontejnera ne bi stajala neprerađena ili neuopotrebljena smatram da bi mogli da se iskoriste na neki način. Moj predlog je ekološki dizajn odnosno redizajn. Kontejneri kao najočiglednija asocijacija na upravljanje otpadom preneli bi upečatljivu poruku. Moj predlog je redizajn kojim se od kontejnera uz minimalne prerade dobija jedinstvena tapacirana klupa za sedenje. Ono što je posebna karakteristika je nadstrešnica koju bi činio poklopac. Redizajn je spreman, a uz minimalna ulaganja i realan za sprovođenje. Klupe mogu biti postavljene u parkovima ili posebno određenim zonama zelenih površina grada. Ideja je da se kroz redizajn na neki način i očuva dizajn koji je dugo godina bio karakterističan za naš grad i Srbiju. Nove reciklirane tapacirane klupe bi bile iskonski primer ekološkog redizajna i ponovne upotrebe materijala i predmeta na savremen način kojim bih želeo da doprinesem promociji ideje reciklaže, sveobuhvatno ali i u dizajnu.

Leave a Reply