POSLEDNJE VESTI:

Uslovi za učešće na konkursu onlajn reciklarnice

Tehnički uslovi:

- Za učešće na konkursu onlajn Reciklarnice, neophodno je da učesnici konkursa popune formular prijave za konkurs, u formi koja je dostupna na sajtu Zelene inicijative, www.zelenainicijativa.rs, u rubrici onlajn Reciklarnica.

- U okviru ove forme predviđeno je da učesnici konkursa „kače“ fotografije, ili da se postavljaju linkovi za video zapise koje bi prethodno trebalo postaviti na Youtube kanalu. (Uputstvo za postavljanje video zapisa na Youtube kanal pogledajte OVDE).

- Osim putem sajta www.zelenainicijativa.rs, biće omogućeno i postavljanje foto i video sadržaja, odnosno tekstualnih komentara i putem društvenih mreža, povezivanjem profila u okviru online Reciklarnice sa profilima na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

- Fotografije moraju da budu dostavljene isključivo u JPEG formatu. Formati video zapisa moraju da ispunjavaju uslove koje propisuje Youtube.

Opšti uslovi:

- Pravo učešća na konkursu onlajn Reciklarnice imaju svi građani/ke Republike Srbije starosti od 15 do 30 godina.

- Svaki učesnik na konkursu onlajn Reciklarnice može da prijavi neograničen broj foto i video zapisa u skladu sa propisanom procedurom.

- Svi učesnici na konkursu imaju mogućnost dostavljanja i foto i video zapisa.

- Fotografije i/ili video zapisi moraju svojim sadržajem da jasno odražavaju uočene i dokumentovane probleme u vezi sa otpadom (od komunalnog otpada, plastičnih flaša, kesa, konzervi, organskog otpada, do elektronskog i električnog otpada, starih guma, akumulatora, otpadnih vozila i drugih oblika opasnog industrijskog otpada, itd.) u lokalnim sredinama u Srbiji koji negativno utiču na stanje u životnoj sredini.

- Na konkurs se mogu prijavljivati isključivo pojedinci. Grupne registracije nisu omogućene.

NAZAD