POSLEDNJE VESTI:

POSLOVNI KLUB PRIJATELJA ZELENE INICIJATIVE okuplja kompanije i predstavnike poslovnog sektora u oblasti upravljanja otpadom, sa ciljem obezbedjivanja povećanog učešća svih relevantnih aktera u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina i sa posebnim akcentom na povezivanju građana/ki i reciklažnog biznisa i i podsticanju primarne selekcije otpada.

Prijatelji Zelene inicijative okupljeni u Poslovnom klubu, potvrdjuju i slažu se sa ciljevima kojima u svojim aktivnostima teže organizacije članice Zelene inicijative.

Osim unapređenja postojeće prakse, osećaj doprinosa zajednici i pomoći u rešavanju problema u oblasti upravljanja otpadom, najveća je nagrada za naš zajednički trud i saradnju, kao i motiv priključivanju Poslovnom klubu prijatelja Zelene inicijative.

Članovi Poslovnog kluba: