POSLEDNJE VESTI:

Memorandum o usvajanju Preporuka za unapređenje lokalnih planova upravljanja otpadom potpisan je sa opštinama Bački Petrovac, Batočina i Dimitrovgrad. Potpisivanje Memoradnuma očekuje se uskoro i sa opštinama Odžaci, Alibunar, Subotica, Čoka, Paraćin. Dogovor o potpisivanju Memoranduma i usvajanju preporuka sa opštinama organizuje Centar modernih veština u okviru kampanje Zelene inicijative.

Ključni aspekti Memoranduma odnose se na saradnju Opštine potpisnice i Zelene inicijative u aktivnostima koje će doprineti reviziji i unapređenju lokalnih planova upravljanja otpadom, i usvajanje sledećih preporuka:

-          pažljiviju pripremu svih odluka i dokumenata koji uređuju pitanja upravljanja otpadom i njihovo usvajanje uz uvažavanje interesa različitih zainteresovanih subjekata;

-          unapredjenje sistema planiranja, odnosno uključivanje sistematske evaluacije planova koji obuhvataju: utvrđivanje kriterijuma evaluacije, jasno definisanje odgovornih subjekata, planiranje odgovarajućih sredstava sa dinamikom realizacije i monitoringom projekata;

-          unapredjenje saradnje lokalne samouprave i nadležnih organa Republike, kroz intenziviranje njihove komunikacije, kao i razvijanje partnerstava sa drugim jedinicama lokalne samouprave;

-          unapredjenje sistema edukacije zaposlenih u opštini i javnim preduzećima i preduzeti potrebnih mera radi podizanja nivoa njihovih znanja o nacionalnim i evropskim propisima u oblasti upravljanja otpadom i životne sredine u celini;

-          promovisnje koncepta smanjenja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja otpada, reciklaže i ponovne upotrebe;

-          rukovođenje načelom transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih strana u procese donošenja odluka u oblasti upavljanja otpadom.

Ove Preporuke nastale su  u okviru Nacionalnog konventa o životnoj sredine Evropskog pokreta u Srbiji, nakon sprovedenog istraživanja o donošenju i primeni lokalnih planova za upravljanje otpadom, čiji je uzorak obuhvatio sva mesta gde su planom lociranje regionalne deponije,  koje su saradnji sa ekspertima sproveli Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru kampanje Zelene inicijative.

Memorandum je otvoren za potpisivanje za sve opštine i gradove u Srbiji.

Leave a Reply