POSLEDNJE VESTI:

Problem upravljanja otpadom u Srbiji nije novijeg datuma i ne tiče samo državnih organa, nego svih njenih građana/ki. Predstavnici/ce Zelene inicijative osećaju potrebu i odgovornost da pomognu institucijama i društvu u Srbiju u savladavanju izazova i problema sa kojima se Republika Srbija trenutno suočava u ovoj oblasti.

Procenjuje se da se više od 40 % generisanog komunalnog otpada baca na divlje deponije, kojih je 4481, uglavnom u blizini reka, gradskih trgova i parkova, što predstavlja veliki ekološki problem, ali i ozbiljnu zdravstvenu pretnju. Osim toga, deponije su najskuplji oblik tretmana otpada, predstavljaju dugoročnu obavezu i zahtevaju velike investicije, a često im se protivi i lokalno stanovništvo. Podsticanje primarne selekcije otpada i reciklaže, pozitivno bi uticalo na rešavanje problema deponija. Osim ekoloških, reciklaža ima i značajnu ekonomsku dobrobit. Procenjuje se industrija reciklaže u svetu ostvaruje profit od 160 milijardi dolara godišnje i zapošljava više od 1,5 miliona ljudi, dok Srbija, prema procenama, godišnje gubi 50 miliona Evra u vidu sekundarnog otpada koji se ne reciklira.  Takođe, u odnosu na zemlje Evropske unije, koje prosečno recikliraju 50% otpada, u Srbiji je taj procenat 5 puta manji.

Unapredjenje primarne selekcije otpada i industrije reciklaže takođe će doprineti rešavanju problema individualnih sakupljača sekundarnih sirovina. Osetljive društvene grupe, posebno Romske nacinalnosti, prikupe 75% od ukupnog reciklažnog materijala u Srbiji. Njihovo uključivanje u sistem, i institucionalizovanje njihovih aktivnosti značajno bi doprinelo podsticanju primarne selekcije ali bi takodje imala i pozitivan ekonomski efekat.

Zajedničkim delovanjem organizacija građanskog društva u okviru Zelene inicijative, i saradnjom sa nadležnim institucijama i drugim akterima u društvu, nastojaćemo da doprinesemo prevazilaženju postojećih problema i unapređenju oblast životne sredine.