POSLEDNJE VESTI:
  • Uredba o odlaganju otpada na deponije – ( 179 KB ) – Preuzmi
  • Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2010. do 2014. godine – ( 85 KB ) – Preuzmi
  • Uredba o naknadama za upravljanje posebnim tokovima otpada – ( 66 KB ) – Preuzmi
  • Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada – ( 32 KB ) – Preuzmi
  • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada – ( 69 KB ) – Preuzmi
  • Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije – ( 36 KB ) – Preuzmi
  • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima – ( 91 KB ) – Preuzmi
  • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima – ( 48 KB ) – Preuzmi
  • Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada – ( 32 KB ) – Preuzmi

Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Reader. Ukoliko ga nemate instaliranog, možete ga preuzeti odavde.