POSLEDNJE VESTI:

Tokom perioda od jula do decembra članovi i članice Konventa mladih su imali mogućnost da sprovedu lokalne akcije uz podršku Evropskog pokreta u Srbiji i Zelene inicijative, čiji je Konvent mladih sastavni deo.

Mladi su još na samom početku, na prvoj sednici Konventa mladih, pokazali veliku zainteresovanost i informisanost u vezi sa temom otpada, izlagali probleme koje su uočili u svojim sredinama i zajedno diskutovali o rešavanju ovih problema kroz angažovanje na školskom nivou.

Od prvobitne ideje do realizacije je prošlo vremena, ali se iz časa u čas prvobitno zamišljena jedna lokalna akcija menjala, da bi se na kraju pretvorila u više od jedne lokalne akcije, nešto što traje i što će zahvaljujući pokazanoj spremnosti u nekim gradovima nastaviti i nakon završetka projekta.

Mladi su, pre početka sprovođenja aktivnosti, istražili situaciju u svojim lokalnim zajednicama, proučili prethodno realizovane projekte i aktivnosti i ujedno pokušali da stupe u kontakt sa relevantnim ljudima koji bi im bili od pomoći što radi deljenja saveta, što radi usmeravanja daljeg rada. Najviše im je pomoglo upoznavanje sa problemima koji postoje i sa neuspelim aktivnostima, da se greške ne bi ponavljale, već da bi se iz njih učilo.

Realizovane akcije su se svrstale u pet kategorija.

U svih 15 lokalnih akcija prevladale su radionice u srednjim školama., Radionice su organizovane u skoro svim gradovima (Kraljevo, Surdulica, Požarevac, Valjevo, Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Kruševac, Bečej, Subotica, Novi Pazar, Zrenjanin i Beograd), na kojima su članovi i članice Konventa mladih edukovali vršnjake o važnosti reciklaže, primarnoj selekciji otpada, ali i davali primere i predloge kreativne ponovne upotrebe pojedinih materijala. Radionice su okupile više preko 2000 srednjoškolaca i osnovaca.

U Požarevcu su rezultati radionica predstavljeni na ulicama grada i u razgovoru sa građanima.

Mladi aktivisti su u Novom Sadu, Novom Pazaru, Subotici i Valjevu nabavili odgovarajuće kontejnere za papir, plastiku i staklo, postavili ih u svoje škole (u hodnike ili dvorišta) i tako sa vršnjacima započeli primarnu selekciju otpada i rad na stvaranju navika recikliranja. U Novom Sadu i Subotici uspostavljena je saradnja sa firmama koje imaju dozvolu za preuzimanje, odvoženje i preradu sakupljenog otpada.

U Sremskoj Mitrovici, Nišu, Požarevcu, Subotici i Valjevu mladi su pripremili info listove, a negde su štampali flajere sa ciljem širenja informisanosti i kulture odgovornog zbrinjavanja otpada, koje su učesnici delili po svojim sredinama, na kojima su sažeto opisane osnove reciklaže, primarna selekcija otpada i pravila bacanja otpada. Oko 300 mladih je učestvovalo u akcijama.

U Novom Pazaru su učesnici Konventa mladih, sa ciljem podizanja ekološke svesti organizovali takmičenje u izradi crteža na temu upravljanja otpadom i izložba sa temom otpada.

Članovi i članice Konventa mladih su razmišljali i o problemima stvaranja divljih deponija u svojim opštinama i gradovima. Stoga su organizovane akcije čišćenja parkova, rečnih obala i smetlišta u centrima i pokraj šetališta, ili dvorišta škola.

U Surdulici su mladi aktivisti/aktivistkinje u nekoliko manjih akcija očistili deo oko Vlasinskog jezera tokom jula i avgusta, kako bi izbegli mogućnost da se sa istim problemom susretnu ponovo. Njih 100 je uzelo učešće u ovoj akciji i tokom pauza su kroz mini radionice razgovarali na temu upravljanja otpadom i kako kreativno iskoristiti i ponovo upotrebiti otpad.

Mladi u Kraljevu su na vrlo originalan način informisali svoje sugrađane i sugrađanke o štetnosti plastičnih kesa i podizanja svesti o ličnoj odgovornosti u zaštiti životne sredine. Oni su u nekoliko navrata posetili pijacu i sa kupcima i prodavcima razgovarali o (ne)upotrebi plastičnih kesa. Posetili su i pekare, mesare i prikupljali podatke i delili cegere. Pokazalo se da o reciklaži i odlaganju čvrstog otpada vrlo malo znaju. Slična akcija je realizovana i u Subotici.

U Sremskoj Mitrovici, Bečeju i Kruševcu organizovane su akcije čišćenja javnih površina u školi i naselju. U Sremskoj Mitrovici i Kruševcu mladi su edukovali svoje sugrađane i podstakli ih da razmišljaju da oni sami brinu o svojoj okolini. U Bečeju, mladi su organizovali akciju sređivanja dvorišta i na kreativan način su ofarbali sve klupe i kante u školskim dvorištima. Akcije su bile usmerene na promociju ekoloških vrednosti i stvaranje odgovornog odnosa samih građana ka sopstvenoj okolini i brige za životnu sredinu, pravilnom odlaganju otpada i značaju reciklaže.

U Nišu aktivisti/aktivistkinje su se usmerili na odlepljivanje plakata sa drveća i zidova, i sakupljanje tog istog papira. Pokrenuli su i inicijativu o postavljanju table koja bi trajno upozoravala mlade da čuvaju svoj grad.

Konvent mladih predstavlja jedan deo aktivnosti koje je EPuS sprovodio u okviru kampanje Zelene inicijative, mreže 22 organizacije građanskog društva, koja se sprovodi u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Leave a Reply