POSLEDNJE VESTI:

Vladimir Radojičić, generalni sekretar Zelene inicijative govorio je o akcijama prikupljanja reciklažnih sirovina u kojima je učestvovalo 10.000 građana Srbije i prikupljeno 70 tona sekundarnih sirovina i o podršci sakupjačima sekundarnih sirovina i osnivanju dve Zelene zadruge koje doprinose legalizaciji rada sakupljača. Individualni sakupljači prikupe najveći deo otpada (75%) koji se u Srbiji reciklira. ( 7. novembar 2012.)

Leave a Reply